LSA-Steuerung, Bordrechner, e-ticketing, ITCS (RBL), Fahrscheindrucker, Fahrscheinautomat, Fahrgastinformation, Fahrgastzaehlung

ITtrans_2016-Plakat